Прогноз погоды

Логотип школи

  Імідж школи -

     на рівень

     сучасних

       вимог!


Ласкаво просимо!


КЗШ № 114 переходить до роботи з електроними щоденниками

У нас в школі відкрите он-лайн навчання для переходу до електронних  щоденників. Для оn-line навчання щодо роботи з електронними щоденниками  пропонуємо перейти за силкою: www.sh114kr.s-edu.org.ua


Рекомендації ДержСанПіНУ

 

Вимоги Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Освітлення шкільних класів

При штучному освітленні навчальних  приміщень  слід  надавати

перевагу люмінесцентним лампам (ЛТБ та інші),  що мають позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.

Із люмінесцентних світильників для навчальних приміщень можна використовувати  серії  ЛСО-02  (підвісний  світильник 

розсіяного світла)   і  ЛПО-23  (стелевий  для  громадських  приміщень). 

Для освітлення  класних  дошок  слід   використовувати  

люмінесцентні світильники   серії   ЛПО-12  несиметричного  розподілу  світла  з люмінесцентними  лампами   40   Вт   і   80   Вт.  

Рекомендується використовувати, зокрема,  штучні випромінювачі  з  3500  град.  К незалежно  від  принципу  генерування видимої радіації.  У класних приміщеннях можуть використовуватися люмінесцентні лампи  типу  ЛН(люмінесцентні лампи натурального кольору),  освітлення ЛБ (білого кольору),  ЛХБ  (холодно  білого   кольору),   ЛТПЦ  (тепло- білого кольору), МОД (2 х 40 Вт), ШПД (2 х 40 Вт).

Питома потужність  люмінесцентного  освітлення  повинна       бути24-28 Вт/кв. м, при лампах розжарювання - 48 Вт/кв. м.

При освітленні  приміщення  люмінесцентними  лампами  повинно

бути  передбачено  додаткове освітлення класної дошки спеціальними лампами із світильниками несиметричного світлорозповсюдження; 

при освітленні лампами розжарювання - додаткові лампи.


Санітарно-гігієнічна освіта учнів

  Санітарно-гігієнічна освіта учнів, формування

           здорового способу життя, самообслуговування
     Одним із основних аспектів  формування  здорової  особистості дитини шкільного віку є гігієнічне навчання і виховання.
 Система гігієнічного виховання  учнів  загальноосвітніх  шкіл включає наступні елементи:
- знайомство з основними гігієнічними вимогами та  формування гігієнічних  навичок  відповідно до шкільної програми та в процесі позакласної роботи;
 - гігієнічне виховання в сім'ї;
     - формування в учнів необхідності розуміння  щодо  здійснення посильних для них заходів по збереженню власного здоров'я;
     - контроль гігієнічних знань, навичок, умінь.
У гігієнічному  вихованні  слід виділити такі основні напрями роботи:
 - оздоровче значення рухової активності, фізичної культури та
загартовування;
     - раціональний режим дня;
     - гігієна розумової роботи школярів;
     - гігієна трудового навчання;
     - громадська і особиста гігієна;
     - гігієна харчування;
     - попередження інфекційних захворювань та отруєнь;
     - профілактика травматизму;
     - дотримання правил техніки безпеки;
     - статеве виховання;
     - запобігання  формуванню  шкідливих  звичок  та   формування здорового способу життя.
 Гігієнічне виховання  учнів   проводять   вчителі,   медичний
персонал, батьки.

Фізкультхвилинки

 

Примірний комплекс вправ фізкультурних хвилинок (ФХ)

     Шкільні заняття,  які  поєднують  у собі психічне,  статичне, динамічне навантаження на  окремі  органи  і  системи  і  на  весь

динамічне навантаження на  окремі  органи  і  системи  і  на  

весь організм  в цілому,  потребують проведення на уроках ФХ для

зняття локального стомлення і ФХ загального впливу.

ФХ для покращення мозкового кровообігу

     1. Вихідне положення (в.  п.) -  сидячи  на  стільці,  1-2  - відвести голову  назад  і  плавно  нахилити  назад,  3-4  -

голову нахилити вперед,  плечі не піднімати.  Повторити 4-6  разів.  Темп повільний.

 2. В. п. - сидячи, руки на поясі, 1 - поворот голови направо, 2 - в.  п.,  3 - поворот голови наліво,  4 - в.  п.  Повторити 6-8 разів. Темп повільний

 3. В.  п.  - стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 - махом ліву руку занести   через   праве   плече,   голову  повернути 

наліво, 2 - в.  п.,  3-4 - теж правою рукою.  Повторити  4-6  разів Темп повільний.

ФХ для зняття стомлення з плечового поясу та рук

     1. В.  п.  - стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 - праву руку вперед, ліву вгору,  2 - перемінити положення рук. 

Повторити  3-4 рази,  потім розслаблено опустити вниз і потрясти кистями,  голову нахилити вперед. Темп середній.

     2. В.  п.  - стоячи або сидячи, кисті тильним боком на поясі, 1-2  -  звести лікті вперед,  голову нахилити вперед,  3-4 - лікті назад, прогнутися. Повторити 6-8 разів, потім руки вниз і потрясти розслаблено. Темп повільний.

3. В.  п.  - сидячи,  руки вгору,  1 зжати кисті в кулак, 2 -

розжати кисті.  Повторити  6-8  разів,  потім   руки   розслаблено опустити вниз і потрясти кистями. Темп середній.

 ФХ для зняття стомлення з тулуба

     1. В.  п.  - стійка ноги нарізно,  руки за голову,  1 - різко повернути  таз  направо,  2 - різко повернути таз наліво.  Під час поворотів плечовий  пояс оставити нерухомим.  Повторити 6-8 разів. Темп середній.

2. В. п. - стійка ноги нарізно, руки за голову, 1-3 - кругові рухи тазом  в один бік,  4-6 - теж у інший бік,  7-8 - руки вниз і розслаблено потрясти кистями. Повторити 4-6 разів. Темп середній.

     3. В.  п.  - стійка ноги нарізно,  1-2 - нахил вперед,  права рука  сковзає  вздовж  ноги вниз,  ліва,  згинаючись,  вздовж тіла вгору,  3-4 - в.  п.,  5-8 - теж в інший бік. Повторити 6-8 разів. Темп середній.

 ФХ загального  впливу  комплектуються з вправ для різних груп м'язів з урахуванням їх напруження в процесі діяльності.

 

 

 


Комплекс вправ ФХ для молодших школярів на уроках

 Комплекс вправ ФХ для молодших школярів на уроках

                       з елементами письма

     1. Вправа  для  покращення  мозкового  кровообігу.  В.  п.  - сидячи,  руки на поясі. 1 - поворот голови направо, 2 - в. п., 3 поворот  голови  наліво,  4  - в.  п.,  5 - плавно нахилити

- голову назад,  6 - в.  п.,  7 - голову нахилити вперед.  Повторити 4 -  6 разів. Темп повільний.

 2. Вправа для зняття стомлення з мілких м'язів кисті. В. п. - сидячи,  руки підняти вгору,  1 - стиснути  кисті  в  кулак, 

2  - розтиснути кисті.  Повторити  6-8  разів,  потім  руки

розслаблено опустити вниз і потрясти кистями. Темп середній.

 3. Вправа для зняття стомлення  з  м'язів  тулуба.  В.  п.  - стійка  ноги  нарізно,  руки  за  голову,  1 - різко повернути

таз направо,  2 -  плечовий пояс   оставити  нерухомим.  Повторити  4-6  разів.  Темп середній.

різко  повернути  таз  наліво.  Під  час  поворотів

4. Вправа для мобілізації уваги.  В. п. - стоячи, руки вздовж тулуба,  1 - праву руку на пояс,  2 - ліву руку на пояс, 3 -

праву руку на плече,  4 - ліву руку на плече,  5 - праву руку вгору, 6- ліву руку  вгору,  7-8  - хлопки руками над головою,  9 - опустити ліву руку на плече,  10 - праву руку на плече,  11 - ліву руку  на пояс, 12  - праву руку на пояс,  13-14 - хлопки руками по стегнах.

Повторити 4-6 разів.  Темп - 1 раз повільний, 2-3 рази - середній, 4-5 - швидкий, 6 - повільний.

Комплекс вправ гімнастики для очей

     Швидко покліпати  очима,  закрити  очі  та посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. Повторити 4-5 разів.

 Міцно зажмурити   очі   (рахуючи   до  3),  відкрити  очі  та подивитися вдалечінь, рахуючи до 5. Повторити 4-5 разів.

 Витягнути праву  руку  вперед.  Стежити очима,  не повертаючи голови,  за  повільними  рухами  вліво  і  вправо,  вгору  і  вниз вказівного пальця витягнутої руки. Повторити 4-5 разів.

 Подивитися на вказівний палець  витягнутої  руки  на  рахунок1-4, потім  перенести  погляд вдалечінь на рахунок 1-6

.  Повторити4-5 разів.

 У середньому  темпі  проробити  3-4  кругових  рухів  очима в правий бік,  стільки ж само у лівий бік.  Розслабивши очні 

м'язи, подивитися вдалечінь - на рахунок 1-6. Повторити 1-2 рази.

 


Провітрювання класів

 

Провітрювання класів

 5.2. Класні кімнати та кабінети провітрюють  на  перервах,  а рекреації - під час уроків. Співвідношення площі фрамуг і кватирок до площі підлоги навчального  приміщення  повинна  бути  не  менше1/50.  Фрамугами  і  кватирками слід користуватися протягом всього року.

До початку занять і після їх закінчення необхідно здійснювати наскрізне   провітрювання   навчальних    приміщень.   

Тривалість наскрізного  провітрювання визначається погодними умовами згідно з таблицею 1.

                                      Таблиця 1.

---------------------------------------------

| Температура повітря |     Тривалість      |

|  вулиці в градусах  |    провітрювання    |

|       Цельсія       |   приміщень (хв.)   |

|                     |                     |

|                     |---------------------|

|                     |на малих |на великих |

|                     |перервах |перервах та|

|                     |         |між змінами|

|---------------------+---------+-----------|

| від +10 до +6       |  4-10   |   25-35   |

|                     |         |           |

| від +5 до 0         |  3-7    |   20-30   |

|                     |         |           |

| від 0 до -5         |  2-5    |   15-25   |

|                     |         |           |

| від -5 до -10       |  1-3    |   10-15   |

|                     |         |           |

| нижче -10           |  1-1,5  |    5-10   |

---------------------------------------------

     У теплі дні доцільно проводити заняття при відкритих фрамугах та кватирках.

5.2. Класні кімнати та кабінети провітрюють  на  перервах,  а

рекреації - під час уроків. Співвідношення площі фрамуг і кватирок до площі підлоги навчального  приміщення  повинна  бути  не  менше1/50.  Фрамугами  і  кватирками слід користуватися протягом всього року.